online_marketing_1468443320846

Svi članovi treba da pažljivo pročitaju SVE tačke Ugovora i da ih se pridržavaju. Ovde su izdvojene stavke Ugovora koje se obično javljaju u često postavljanim pitanjima i sa kojima se češće susrećemo u svakodnevnom radu:
-      Morate biti punoletni prema zakonima Vaše zemlje da biste mogli raditi u SFI kompaniji;
-         Iz istog domaćinstva samo jedan član može raditi u SFI Kompaniji ( ovo se odnosi na istu fizičku adresu i korišćenje istog kompjutera, otuda i procedura verifikacije uređaja prilikom logovanja);
-         Saradnici se obavezuju da svoja primanja u kompaniji ne iznose u javnost;
-    Sponzora ne možete promeniti. Jedina dozvoljena procedura je da zvanično deaktivirate nalog i da se nakon 6 meseci registrujete ponovo kod drugog sponzora. Ukoliko učinite drugačije rizikujete trajnu suspenziju naloga. Izuzetak je u slučaju da Vaš sponzor piše podršci i pusti Vas drugom sponzoru, ali i tada SFI o svakom pojedinačnom slučaju donosi odluku;
-         Strogo je zabranjeno reklamiranje drugih poslova i vrbovanje SFI saradnika kroz SFI resurse i alate;
-         Zabranjeno je kopiranje tuđih sajtova , oglasa i reklamnog materijala
-         Strogo je zabranjeno logovanje na tuđe SFI naloge


Ugovor sa SFI kompanijom potpisujemo autamtski kada se registrujemo, što ustvari znači da smo saglasni sa svim ovim pravilima.